Odkanalizování obce

Na této stránce  Vás budeme seznamovat s průběhem odkanalizování obce.

Více o Operačním programu životního prostředí na www.opzp.cz .

 

Výstavba byla zahájena předáním staveniště 1.listopadu.2011

Výběrové řízení "KANALIZACE RADIMĚŘ" :

 

 • projektová a inženýrská činnost                  (Leden 2008)

                    Výběrové řízení vyhrála firma  VRV a.s. Praha, Nábřežní ulice 4, 150 00 Praha 5.

                    Vysoutěžená cena 2 290 000Kč bez DPH

 

 • provední přípravy, zadání a realizaci výběrových řízení     (Leden 2010)

                    Výběrové řízení vyhrála firma Allowance s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10.

                    Vysoutěžená cena 120 000 Kč bez DPH

 

 • tendrová dokumentace a autorský dozor      (Červenec 2010)

                    Výběrové řízení vyhrála firma VRV a.s. Praha , Nábřežní ulice 4, 150 00 Praha 5.

                    Cena tendrové dokumentace 380 000 Kč bez DPH.

                    Cena za autorský dozor 96 000 Kč včetně DPH

 

 • technický dozor stavby            (Červen 2011)

                    Výběrové řízení na technický dozor stavby vyhrála firma AGROPROJEKCE Litomyšl, spol. s r.o.,

                    Rokycanova 114,     566 01   Vysoké Mýto, které proběhlo 

                    Vysoutěžená cena 949 000 kč bez DPH.

 

 • zhotovitele stavby         (Srpen 2011)                                                                                               

                   Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrálo sdružení firem 

                                - EVT Stavby s.r.o., V zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

                                - LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl.

                   Vysoutěžená cena  akce Kanalizace Radiměř - 121 490 542 Kč bez DPH.

 

 •  peněžní ústav

                    Výběrové řízení na peněžní ústav bylo ZRUŠENO   z důvodu pokrytí vlastními prostředky.

 

 Firma VRV nám zpracovává veškerou dokumentaci pro podání na fond SFŽP pro přiznání přislíbené dotace.

 

 •  administrace               (Říjen 2011)

                 Poskytování služeb pro zajištění realizace a financování projektu Kanalizace Radiměř

                 (dále jen "projektu")  spolufinancovaného z  Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

                Zde byly podány 2 nabídky - firma VRV a.s. Praha,  358 000 Kč bez DPH,

                                                            - Ing. Jiří Škrabal  Svitavy, 120 000 Kč , není plátce DPH.

                Bylo projednáno za účasti stavební komise a Rady obce.

                U obou firem  byly předloženy reference  a  z důvodu výše cenové  nabídky, tak  i  dosažitelnosti  komunikace,

                byl vybrán Ing. Jiří Škrabal.

   

 

 • Informace k názoru, jestli bude nebo nebude kanalizace v obci realizována

                Z důvodu podaného podnětu občana Radiměře Radě obce na porušení zákonného postupu bývalého vedení obce (2006-2010) dle zákona o obcích 128/2000 Sb. při schvalovacím postupu na akci "Kanalizace Radiměř". Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor ke zpracování materiálů k této věci. Jeden z členů kontrolního výboru je občan, který tento podnět podal, proto rada obce z důvodu objektivnosti pověřila jednoho ze svých členů také ke zpracování těchto materiálů. Po doložení obou zpracovaných podkladů, rada obce se rozhodla požádat Ministerstvo vnitra České republiky, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, o vyjádření k těmto materiálům, zda byl schvalovací postup bývalého vedení správný. Dne 9.9.2011 bylo přijato vyrozumění od MV ČR, které posoudilo poslané materiály z hlediska zákona o obcích. Vyjádření MV ČR 22.9.2011.pdf (pro zobrazení souboru zde klikněte).

Na základě vyjádření MV ČR může vedení obce i nadále bez pochybností o správnosti schvalovacího postupu pokračovat v dotažení podpisu smlouvy o přijetí dotace z fondu SFŽP, kterou máme v současné době přislíbenu.

                Na akci kanalizaci Radiměř v minulých letech bylo podáno Sdružením občanů obcí ochranného pásma březovského vodovodu trestní oznámení týkající se plánované výstavby kanalizace v obci Radiměř. Dne 16.8.2010 přišlo vyrozumění Policie ČR (útvar odhalování korupce a finanční krimininality, služby kriminální polici a vyšetřování Hradec Králové), že "nebylo možné učinit závěr o podezdření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu, nebyly shledány důvody k zahájení úkonů trestního řízení a nebylo zjištěno ani jiné pochybení osob vůči kterým trestní oznámení směřovalo. Nebyl tedy důvod ve věci rozhodnout jinak a věc byla ve smyslu ust. § 158/1 trestního řádu uložena."

 

 • Jakým způsobem pokračuje odkanalizování obce Radiměř?

V současné době se shromažďují materiály, které požaduje fond SFŽP pro schválení dotace na kanalizaci Radiměř. Jelikož akce Kanalizace Radiměř je nadlimitní zakázka bude muset proběhnout i schválení Ministerstvem financí. Byli bychom rádi, kdyby se nám do konce roku 2011 podařilo podepsat Smlouvu o dotaci s fondem SFŽP.

 

 • předání staveniště by mělo proběhnout 1.11.2011 zhotovitelské firmě. Jedná se o zřízení míst, kde bude moci firma navážet materiály pro zhotovení kanalizace Radiměř v zimních měsících.

 

 • zahájení stavby plánujeme na jaro 2012, dle klimatických podmínek, kdy bude možno zahájit výkopové práce a zároveň pro nás bude důležité získání dotace z fondu SFŽP.

 

 

UPŘESNĚNÍ REALIZAČNÍCH TERMÍNŮ AKCE KANALIZACE RADIMĚŘ

 • zahájení realizace projektu zhotovitelem  stavby                       1.11.2011
 • ukončení ralizace projektu zhotovitelem stavby                        30.08.2013
 • uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu                20.11.2013
 • závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu                                28.02.2014

Smlouva Radiměře - kanalizace VZOR.docx (285,7 kB)

Všeobecné obchod. podmínky.pdf (986,1 kB)

příloha č. 2.pdf (204,9 kB)

příloha č. 3.pdf (36,5 kB)

příloha č. 4.pdf (20,7 kB)

Návrh pomoci při výstavbě kanalizačních přípojek.doc

Zásady pro provádění přípojek.doc

Směrnice k použití.doc (32 kB)

Smlouva_obec k použití.doc (24,5 kB)

Přehled úkonů - zprovoznění kanalizační přípojky.pdf (275,3 kB)

Fotogalerie: Odkanalizování obce

Tato fotogalerie je prázdná.